Беклајт

backlight backlight backlight backlight backlight

Димензии: 5м х 2.4м
Локации: центар,главни улици.
Распространетост: Скопје.
Предности: одлично осветлување, големина, високо квалитетен изглед.