Билборд

bilboard bilboard bilboard bilboard bilboard

Димензии: 5x2.4
Локации: центар,приоди кон центар, главни улици, главни раскрсници, влезови.
Распространетост: Скопје, сите градови во Републиката, главни патни правци.
Предности: Големина, проверен и ефикасен начин на рекламирање, можност за додавање на екстензии.