Контакт

Адреса:
Акцент Медиа
ул. Жечезничка бр. 36/17
1000 Скопје
Република Македонија
Телефон:
+389 2 31 34 471
+389 2 32 33 030
Факс:
+389 2 3135 449
E-mail:
office@akzentmedia.com.mk

Контакт формулар: