Фасада

fasada fasada fasada fasada fasada

Димензии: Различни
Локации: центар,главни улици, главни раскрсници.
Распространетост: Скопје, Битола, Тетово.
Предности: Можност за голема и осветлена рекламна површина во центарот на градот.