Патоказ

patokaz patokaz patokaz patokaz patokaz

Димензии: 1.3м x 0.4м,1.3м х 0.8м,1.3м х 1.3м.
Локации: секоја осветлена канделабра е потенцијална локација.
Распространетост: Берово, Битола, Велес, Виница, Гевгелија, Дебар, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Куманово, охрид, Прилеп, Радовиш, Св.Николе.
Предности: Локација по избор на клиент, осветлување.