Ролоборд

rolobord rolobord rolobord rolobord rolobord

Димензии: 5м х 2.4м
Локации: главни раскрсници.
Распространетост: Скопје.
Предности: Можност за огласување на повеќе клиенти на едно место, поволен начин за реклмирање на раскрсници.