Скрол ситилајт

scrollcitylight scrollcitylight scrollcitylight scrollcitylight scrollcitylight

Димензии: 1,25м х 1.89м
Локации: центар,главни улици.
Распространетост: Скопје.
Предности: Одлично осветлување, постер од филм фолија, високо квалитетен изглед.