Тим

Предраг Ресановиќ
Управител
pedja.resanovic@akzentmedia.com.mk

Дејан Беќарски
Директор на продажба
dejan.b@akzenmedia.com.mk

Александра Велковска
Директор на Финансии
aleksandra.p@akzentmedia.com.mk


Марија Трајковска
Комерцијалист
marija.t@akzentmedia.com.mk

Маја Дукадиноска Трајковска
Комецијалист
maja.d@akzentmedia.com.mk

Душка Карговска
Помошник за продажба и финансии
duska.k@akzentmedia.com.mk


Владо Гилевски
Медиа
vlado.g@akzentmedia.com.mk

Ѓорѓи Додевски
Продукција
gorgi.d@akzentmedia.com.mk

Марија Додевска
Деловен асистент
marija.d@akzentmedia.com.mk